Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.
Tìm Thánh Nhạc Trên Mạng Lưới
thắc mắc?/help! | ý kiến/đề nghị | đóng góp | diễn đàn | lời ghi ơn | guest book | home
Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Và Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Sắp xếp theo:  
Bài trên mỗi trang: (tối đa 20)

Những bài tìm được: 5413
Trang 1 trong 542: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>
Phân Loại      Tác Giả               Tựa Đề Lời Mở Đầu...  Hồ Sơ Nối Đóng Góp
Mi Trầm Đi Trên Sóng Nước Chiều xuống thuyền x... kitovua.org
Alleluia Đỗ Vy Hạ Các Mẫu Alleluia Alleluia Alleluia Al... dovyha.n3.net
Alleluia Alleluia 3 Allêluia, Allêluia, ... cadoangloria.org
Alleluia Alleluia Alleluia, alleluia, ... cadoangloria.org
Alleluia Alleluia Alleluia, alleluia, ... cadoangloria.org
Alleluia Đỗ Vy Hạ Alleluia Alleluia Alleluia Al... cadoangloria.org
Alleluia Nguyễn Văn Trinh Alleluia Hallelujah. Halleluj... cadoangloria.org
Alleluia Alleluia 3 Allêluia, Allêluia, ... cadoangloria.org
Alleluia Thành Tâm Hãy Hát Mừng Chúa Allêluia, Allêluia, ... kitovua.org
Alleluia Cát Minh Halleluia 3 Halleluia, Halleluia... kitovua.org

Trang 1 trong 542: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>