Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.
Tìm Thánh Nhạc Trên Mạng Lưới
thắc mắc?/help! | ý kiến/đề nghị | đóng góp | diễn đàn | lời ghi ơn | guest book | home
Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Và Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Sắp xếp theo:  
Bài trên mỗi trang: (tối đa 20)

Những bài tìm được: 5413
Trang 11 trong 542: <<Trang trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang kế>>
Phân Loại      Tác Giả               Tựa Đề Lời Mở Đầu...  Hồ Sơ Nối Đóng Góp
Bộ Lễ Kitô Vua Cao Minh Thắng Tuyên Tín (Bộ Lễ Kitô Vua) Đây là mầu nhiệm Đức... Cao Minh Thắng
Bộ Lễ Kitô Vua Cao Minh Thắng Kinh Thương Xót (Bộ Lễ Kitô Vua) Xin Chúa thương xót ... Cao Minh Thắng
Bộ Lễ Kitô Vua Cao Minh Thắng Amen (Bộ Lễ Kitô Vua) Amen. Amen. Amen. Am... Cao Minh Thắng
Bộ Lễ Kitô Vua Cao Minh Thắng Thánh! Thánh! Thánh! (Bộ Lễ Kitô Vua) Thánh! Thánh! Thánh!... Cao Minh Thắng
Ca Nguyện Tình Yêu Chúa Tình yêu thương của ... cadoangloria.org
Ca Nguyện Nguyên Kha Người Có Điên Chăng? Người có điên chăng?... doncong.net
Ca Nguyện Nguyên Kha Lạy Thiên Chúa Khoan Nhân Lạy Thiên Chúa khoan... doncong.net
Ca Nguyện Thành Tâm Song Hành Nhịp nhàng chân bước... cadoangloria.org
Ca Nguyện Linh Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai 2 ... dongcong.net
Ca Nguyện P. Kim Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai Bỏ Ngài con biết the... dongcong.net

Trang 11 trong 542: <<Trang trước 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang kế>>