Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.
Tìm Thánh Nhạc Trên Mạng Lưới
thắc mắc?/help! | ý kiến/đề nghị | đóng góp | diễn đàn | lời ghi ơn | guest book | home
Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Và Tìm:  (không cần dấu hoặc chữ Hoa)
Với tiêu chuẩn:

Tựa đề Tác giả Phân loại/Category Lời/Lyrics Mẫu hồ sơ/File type

Sắp xếp theo:  
Bài trên mỗi trang: (tối đa 20)

Những bài tìm được: 5413
Trang 2 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>
Phân Loại      Tác Giả               Tựa Đề Lời Mở Đầu...  Hồ Sơ Nối Đóng Góp
Alleluia Cát Minh Halleluia 2 Halleluia, Halleluia... kitovua.org
Alleluia Cát Minh Halleluia Thiên Chúa Là Tình Yêu Halleluia, halleluia... kitovua.org
Alleluia Handel Halleluia (Handel) Halleluia Halleluia ... kitovua.org
Alleluia Marty Haugen Halle, Halle, Halle Halle, Halle, Hallel... kitovua.org
Alleluia Cao Mai Hung Alleluia Alleluia, Alleluia, ... kitovua.org
Alleluia, Giáng Sinh Thành Tâm Chúa Đã Sinh Ra Chúa đã giáng trần. ... kitovua.org
Alleluia, Phục Sinh Kim Long Chúa Phục Sinh Chúa nay thực đã phụ... kitovua.org
Amen Ngô Duy Linh Amen Chính nhờ Người, với... cadoangloria.org
Amen Ngô Duy Linh Amen Chính nhờ Người, với... cadoangloria.org
Bộ Lễ Hải Đăng Xin Chúa Thương Xót, Lord Have Mercy Xin Chúa thương xót ... cadoangloria.org

Trang 2 trong 542: <<Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang kế>>