Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.

Bạn Ðường

Ca Ðoàn
 
G L O R I A


Ðức Ông Mai Thanh Lương bd_doluong.jpg Ðức Ông họ Mai tên Lương
Luôn hay nâng đỡ mến thương ca đoàn.

Cha Nam cha Phó cộng đoàn
Mọi việc nhỏ to hoàn toàn không kiêu.

bd_nam.JPG Lm. Hoàng  Nam
Lm.  Cao Bình bd_binh.JPG Cha Bình tuyên úy cũng siêu
Không chỉ Thiếu Nhi điểm tiêu ca đoàn
.

Cha Thúy coi quý như xoàn
Luôn luôn nhung nhớ ca đoàn mến cha.

bd_chathuy.jpg Lm. Nguyễn Thúy
Thầy Lê Hồng Nhật bd_nhat.jpg Thầy Nhật tuy rằng ở xa
Ngọc Lân đôi bữa rồi Ca-Chí-Gồ

Thầy Hà đang Chi-Cá-Gồ
Ðộ kêu câu cá khổng lồ về đây.

thay Ha Thầy Ðặng Hà


HOME