Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.

danh sách Ca Ðoàn
 
G L O R I A


SOPRANO:

Chị Nguyễn Bảo Ngọc, Chị Trần Cẩm Thanh, Chị Trần Thanh Dung(Hiển), Chị Trần Hằng, Chị Bùi Hạnh, Chị Hoàng Thiên Hồng Anh, Chị Nguyễn Hường, Chị Nguyễn Miều, Chị Lê Nga, Chị Trần Nguyệt Ánh, Chị Trần Thị Kim Nhung (Tuấn), Chị Nguyễn Thị Kim Nương, Chị Cao Tâm Minh, Chị Nguyễn Thu Phong, Chị Đào Thúy, Chị Trần Tường Vi, Chị Nguyễn Phương Uyên, Chị Nguyễn Xuân Dung, Chị Huỳnh Thị Xuân Mai, Chị Trần Yến

 

ALTO:
Chị Nguyễn Hoa
Chị Nguyễn Mây
Chị Nguyễn Thúy Phượng
Chị Nguyễn Thành
Chị Phan Thúy
Chị Phạm Thu
Chị Nguyễn Thị Tường Vân
Chị Trần Vững

TENOR:
Anh Trần Đệ
Anh Phạm Đức
Anh Nguyễn Hữu Duy
Anh Trần Hiệp

Anh Phạm Văn Khanh
Anh Nguyễn Kính
Anh Hoàng Nhàn
Anh Trần Minh Thế
Anh Hoàng Thơ
Anh Phạm Tiến
Anh Nguyễn Minh Tuấn
Anh Nguyễn Ngọc Tuấn
Anh Hoàng Vũ


BASS:
Anh Nguyễn Hoàng, Anh Phạm Văn Hùng, Anh Hoàng Khải, Anh Nguyễn Phan, Anh Nguyễn Sơn, Anh Trần Minh Tuyên, Anh Nguyễn Xứng

 

NHẠC CÔNG:
Anh Nguyễn Hữu Duy, Anh Trần Hải, Anh Trần Hiệp, Anh Phạm Văn Hùng, Chị Trần Mỹ Huyền, Anh Trần Quang, Anh Trần Sáng , Anh Bùi Vinh
NHẠC CÔNG nhí:
Em Carrie, Em Trần Hạnh, Em Nguyễn Kevin, Em Nguyễn Quang-Huy, Em Trần Jamie, Em Trần Jessica, Em Nguyễn Kathleen, Em Thiên-Phương, Em Trần Thu, , Em Nguyễn Thanh-Thủy, Em Trần Victor, Em Trần Vinh

                                         danh sách cũ...HOME