Vinh danh Thiên Chúa trên Trời...  Nâng hồn tín hữu qua lời Thánh Ca.

  Sinh Hoạt & Tổ Chức ca đoàn GLORIA

mục đích:

Phục vụ cộng đoàn qua lời ca tiếng hát Thánh Ca.  Dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ và nâng tâm hồn các tín hữu, ngõ hầu danh Chúa được vinh quang.

màu chính:

Ðỏ và trắng

quan thầy:

Lễ Giáng Sinh -- đêm Chúa xuống thế, nhập thể. Ðêm mà các Thiên Thần đồng ca "Alleluia... Gloria in Excelsis Deo... Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời..."

đồng phục:

Nữ -- áo dài đỏ, quần trắng trong dịp bổn mạng và dịp Tết.  Áo dài trắng khi hát tổng hợp và những sinh hoạt ngoại lệ.
Nam -- áo sơ mi trắng, cràvat đỏ, quần tây đen hoặc xanh nước biển (navy blue)

trách nhiệm:

- Phụ trách thánh lễ 11g sáng Chúa Nhật tại Giáo Xứ Maria, Nữ Vương Việt Nam
- Nhận hát lễ cưới và đám tang.
- Góp công với Giáo Xứ và Ðịa Phận khi cần.

tập hát:

- Tối thứ Sáu từ 7g30 đến 9g30 tại Trường Thánh Tôma Thiện (TTTT).
- Sáng Chúa Nhật từ 10g00 đến 10g45 tại TTTT, trước thánh lễ 11g.
- Sẽ báo sau những ngày ngoại lệ khi dịp lễ lớn.

ban điều hành:

Đoàn trưởng:
Đoàn phó
Thư ký:
Thủ quỹ:
Ca trưởng:

Ban ẩm thực:
Ban Kỹ Thuật:
Anh Trần Đệ
Chị  Trần Phấn
(quá cố ngày mồng 09/03/2011)
Chị Trần Yến
Chị Nguyễn Thúy Phượng
Anh Trần Hiệp
Anh Trần Đệ
Chị Nguyễn Thúy Phượng

Anh Nguyễn Sơn

liên lạc:

Anh Ðoàn Trưởng Trần Đệ - (504) 957-6614 tranducde @ hotmail.com


HOME